Grono Pedagogiczne

Grono Pedagogiczne
Dyrektor – mgr Katarzyna Osika
Oddział przedszkolny – mgr Anna Swoszowska
Edukacja wczesnoszkolna – mgr Grażyna Szewczyk, mgr Elżbieta Garncarz, mgr Halina Szara
Religia – ks. Józef Jaworski, mgr Andrzej Dusza
Język polski – mgr Elżbieta Barbara Wiejacka, mgr Beata Mikosz-Osika
Język angielski – mgr Magdalena Tulik
Język niemiecki – mgr Joanna Lenard – Łazarek
Historia i społeczeństwo – mgr Katarzyna Osika, mgr Elżbieta Barbara Wiejacka
WOS – mgr Katarzyna Osika
Matematyka – mgr Elżbieta Maria Wiejacka, mgr Magdalena Gawron-Macura
Fizyka – mgr inż. Piotr Pierzchała
Geografia – mgr Agnieszka Osika
Biologia – mgr Elżbieta Baran, mgr Agnieszka Osika
Przyroda – mgr Agnieszka Osika
Chemia i WDŻ – mgr Danuta Świątek
Plastyka i Muzyka – mgr Grażyna Szewczyk, mgr Agnieszka Osika
Zajęcia techniczne – mgr Elżbieta Baran
Wychowanie fizyczne – mgr Maria Sztorc, mgr Elżbieta Baran
Informatyka – mgr Magdalena Gawron Macura, mgr Agnieszka Osika
Edukacja dla bezpieczeństwa – mgr Paweł Słowik