Ewaluacja

Ewaluacja zewnętrzna w naszej szkole

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. Marii Kotulskiej oraz Publicznym Gimnazjum w dniach 26.02.2016r – 11.03.2016r. przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji.

Raport z ewaluacji do pobrania:
szkoła podstawowa
publiczne gimnazjum