Ekoszkoła

4 marca 2019

Nasza szkoła przystąpiła do „WOJEWÓDZKIEGO PROJEKTU EKOLOGICZNEGO EKOSZKOŁA 2019, EKOPRZEDSZKOLE 2019”. Partnerem projektu jest Kuratorium Oświaty w Krakowie, a organizatorami przedsięwzięcia są: Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie i Zespół Szkolno- Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym.

Projekt „Ekoszkoła” składa się z konkursów z zakresu: wiedzy, pracy filmowej, działalności ekologicznej, przedsięwzięcia ekologicznego, a skierowany jest do wszystkich szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i gimnazjów w Małopolsce. Konkurs na plakat ekologiczny, przeznaczony jest dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych naszego województwa.

Celem projektu jest przede wszystkim pogłębianie wiedzy przyrodniczo- ekologicznej, budowanie świadomości ekologicznej młodych ludzi oraz wdrażanie uczniów, rodziców i nauczycieli do aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska, skutkującego pozytywnymi zmianami w postawach proekologicznych i prozdrowotnych mieszkańców naszej miejscowości.

EKOLOGICZNIE- TO BRZMI LOGICZNIE!
W myśl tego hasła, nasza szkoła podjęła szereg przedsięwzięć i inicjatyw ekologicznych, które będziemy wspólnie realizować. Ważne , aby wdrażać je w środowisku szkolnym nie tylko podczas trwania projektu lecz, aby zapisały się one już na stałe w świadomości młodych ludzi i wpisały w ich zdrowy styl życia.