Dzień Ziemi

28 kwietnia 2015

Dnia 20.04.2015r odbyła się akademia z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi, którą przygotowali uczniowie klasy II gimnazjum pod kierunkiem pani Danuty Świątek.
Przedstawiona została historia oraz idea obchodów Dnia Ziemi na Świecie i w Polsce. Następnie uczniowie zaprezentowali inscenizację pt;Stworzenie Świata”. Oraz montaż słowno – muzyczny ukazujący odpowiedzialność człowieka za stan środowiska przyrodniczego. Zostały przedstawione sposoby prośrodowiskowych działań gospodarczych i społecznych ujętych w Agendzie 21 celem zapobiegania dalszej dewastacji środowiska.