23 września BP filia w Jodłówce Tuchowskiej wraz z biblioteką szkolną zorganizowała wspólne czytanie ostatniego rozdziału „Quo vadis”. Do tej szczytnej idei szerzenia czytelnictwa włączyli się zaproszeni goście: ks. J. Jaworski, dyrektor BP w Tuchowie p. B. Wrona, dyrektor ZS p. K. Osika, emerytowani nauczyciele: p. A. Michniak, p. Z. Starzyk, pielęgniarka środowiskowa p. T. Osika, prezes OSP p. M. Zbylut, policjant p. A. Słomski oraz gimnazjalistki: W. Obrowska, w. Gieniec. Wzorowemu czytaniu przysłuchiwała się młodzież gimnazjalna oraz klasy II i III szk. podstawowej wraz z nauczycielami.
Podobne akcje czytelnicze szkolna biblioteka przeprowadziła już dwukrotnie na wiosnę (czytanie dzieł Sienkiewicza przez młodzież ZS w Jodłówce Tuchowskiej oraz wierszy polskich pisarzy przez społeczność lokalną). Inicjatywa ta cieszy się zainteresowaniem zarówno ze strony dzieci, młodzieży jak i dorosłych, a zatem do zobaczenia!