Publikacja sprawozdania finansowego – BILANSU za 2021 rok

Filed Under Z życia szkoły | Możliwość komentowania Publikacja sprawozdania finansowego – BILANSU za 2021 rok została wyłączona

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Szkoła Podstawowa im. […]

Publikacja sprawozdania finansowego- BILANSU za 2020 rok

Filed Under Z życia szkoły | Możliwość komentowania Publikacja sprawozdania finansowego- BILANSU za 2020 rok została wyłączona

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Szkoła Podstawowa im. […]

Pamiętajmy o historii – 78. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim

Filed Under Z życia szkoły | Możliwość komentowania Pamiętajmy o historii – 78. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim została wyłączona

Do akcji społeczno – edukacyjnej Żonkile 2021 zaprasza organizator Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Ma ona na celu upamiętnienie wybuchu powstania w getcie warszawskim 19 kwietnia 1943 roku, jego bohaterów i bohaterek. Bezpośrednią przyczyną powstania była decyzja o likwidacji getta warszawskiego podjęta w ramach realizowanego przez hitlerowców planu zagłady europejskich Żydów. Był to największy akt […]

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Filed Under Z życia szkoły | Możliwość komentowania Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 została wyłączona

Zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniem nr 24/2021 Burmistrza Tuchowa z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Tuchów jest organem prowadzącym. Kliknij, aby […]

Organizacja pracy szkoły od 18.01.2021 r.

Filed Under Z życia szkoły | Możliwość komentowania Organizacja pracy szkoły od 18.01.2021 r. została wyłączona

Przedstawiamy organizację pracy Szkoły Podstawowej im. Marii Kotulskiej w Jodłowce Tuchowskiej od 18.01.2021 r. przygotowaną na podstawie obowiązujących aktów prawnych. Nauka w oddziale przedszkolnym Oddziały przedszkolne pracują bez zmian. Nauka w klasach I-III W okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r. nauka w klasach I-III szkoły podstawowej będzie odbywała się stacjonarnie według obowiązującego dotychczas […]

IX Narodowe Czytanie w naszej szkole

Filed Under Z życia szkoły | Możliwość komentowania IX Narodowe Czytanie w naszej szkole została wyłączona

17 września uczniowie klasy VII z Dyskusyjnego Klubu Książki podjęli w tym roku szkolnym pierwsze przedsięwzięcie – wcielili się w role bohaterów „Balladyny” i przygotowali czytanie I aktu dramatu Juliusza Słowackiego. Warunki atmosferyczne pozwoliły nam na czytanie na świeżym powietrzu w ogrodzie szkolnym. Rekwizyty, stroje, nastrój przeniosły nas cudownie w fantastyczny świat Goplany i chochlików. […]

Organizacja pracy Szkoły Podstawowej w Jodłówce Tuchowskiej od 1 września 2020 roku, opracowana na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek. (czas pandemii COVID-19)

Filed Under Z życia szkoły | Możliwość komentowania Organizacja pracy Szkoły Podstawowej w Jodłówce Tuchowskiej od 1 września 2020 roku, opracowana na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek. (czas pandemii COVID-19) została wyłączona

Organizacja zajęć w szkole/oddziale przedszkolnym – Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. – Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W […]

Procedura bezpieczeństwa

Filed Under Z życia szkoły | Możliwość komentowania Procedura bezpieczeństwa została wyłączona

Dyrektor Szkoły Zarządzeniem nr 18/2019/2020 wprowadziła do stosowania procedurę bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Kotulskiej w Jodłówce Tuchowskiej. Prosimy o zapoznanie się z procedurą bezpieczeństwa.

Pamiętamy o święcie książki – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Filed Under Z życia szkoły | Możliwość komentowania Pamiętamy o święcie książki – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich została wyłączona

To, jak ważne jest czytanie, każdy wie. W czasach izolacji, książka może okazać się najlepszym wsparciem. Czytanie nie tylko redukuje stres, ale też stymuluje naszą kreatywność i poszerza horyzonty. Dzięki dobrej literaturze możemy podróżować bez ograniczeń. Pomimo utrudnionego dostępu do biblioteki, zawsze można znaleźć książkę w domowej biblioteczce, a w Internecie e-booki lub audiobooki, więc […]

Dzień Ziemi 2020 – „Działania na rzecz ochrony klimatu”

Filed Under Z życia szkoły | Możliwość komentowania Dzień Ziemi 2020 – „Działania na rzecz ochrony klimatu” została wyłączona

22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi. Co roku w naszej szkole podczas specjalnie zorganizowanych zajęć i happeningów, ukazywaliśmy środowisku lokalnemu, jak ważne dla nas wszystkich jest dbanie o planetę, na której żyjemy i uświadamialiśmy równocześnie sobie i innym , jak kruchy jest ekosystem błękitnej planety. W tym roku takie wydarzenia ze względu na pandemię nie […]

keep looking »