3 maja!

10 maja 2016

Witaj, majowa jutrzenko,
Świeć naszej polskiej krainie,
Uczcimy ciebie piosenką,
Która w całej Polsce słynie

Dnia 28 kwietnia 2016 r. odbyła się w naszej szkole akademia z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość rozpoczęto prezentacją multimedialną zarysowując tło historyczne uchwalenia pierwszej w Europie ustawy zasadniczej.

Następnie w prozie, poezji i piosence uczniowie klasy I gimnazjum podkreślili znaczenie Konstytucji Majowej dla państwowości polskiej.
Głównym celem akademii było wyrobienie wśród dzieci i młodzieży postaw szacunku do dziedzictwa kulturowego, historycznego i tradycji narodowych.