21 uczniów z klasy II i III odbyło 11 października wycieczkę do Magurskiego Parku Narodowego którego symbolem jest orlik krzykliwy. Park ten utworzono w 1995 roku.
Dzieci uczestniczyły w zajęciach w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Krempnej, a potem pod opieką pań wychowawczyń i pani przewodnik udały się na ścieżkę przyrodniczą w MPN „Kiczera”.
Pogoda dopisywała, uczestnicy wyprawy dowiedzieli się, także zobaczyli wiele nowych i ciekawych rzeczy. Wycieczkę należy zaliczyć do bardzo udanych